Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Carina Sjöholm.

Carina Sjöholm

Universitetslektor, docent

Carina Sjöholm.

Servicearbetets förvandlingar och förhandlingar

Redaktör

  • Erika Andersson Cederholm
  • Carina Sjöholm

Summary, in Swedish

Servicearbetets förvandlingar och förhandlingar tar sin utgångspunkt i de ständigt föränderliga villkor som service- arbetet står inför. detta temanummer har sin upprinnelse i en workshop med temat ”Service på marginalen” med deltagare från institutionen för service management och tjänstevetenskap och inbjudna gäster.

En kritisk och reflekterande ansats, grundad i empiriska studier som sätter servicearbetet i sitt specifika sociala sammanhang, är en utgångspunkt i samtliga bidrag. Essä- erna illustrerar konkreta aspekter på servicemötesproble- matiken, såsom det ofta blir när det handlar om mellan- mänskliga relationer. En mängd motstridiga bilder av tjäns- tearbetets villkor är återkommande. bakgrunden till det flera av författarna skriver om är en diskussion om det individu- aliserade samhället som ofta betraktas vara i ständig för- ändring och där medborgarna förväntas förvalta sitt pund på bästa sätt. det handlar inte enbart om att navigera inom ekonomiska ramar, utan också om kulturella förväntningar och normer kring hur vi ska vara i både vårt yrkesliv och som medborgare.

Avdelning/ar

  • Institutionen för tjänstevetenskap

Publiceringsår

2014

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Skriftserie Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Volym

1

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet

Ämne

  • Social Sciences Interdisciplinary

Aktiv

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 978-91-982330-0-1