Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Carina Sjöholm.

Carina Sjöholm

Universitetslektor, docent

Carina Sjöholm.

Samexistens i villaträdgården

Författare

  • Carina Sjöholm

Summary, in Swedish

Växter kan ses som viktiga medvarelser i människors liv, och människor påverkar växter på många olika sätt. Ibland handlar det om samvaro och samtal, ibland om sammandrabbningar och sammanbrott där växter och människor är inblandade. Växter kan vara oönskade och överväldigande livskraftiga, som ogräs och invasiva arter, och den växt som är välkommen i ett socialt sammanhang kan av olika skäl vara högst ovälkommen i ett annat. I detta paper kommer samspel och samexistens mellan växter och människor i villaträdgården att fokuseras.Det finns en mängd sätt att sortera och gruppera växter vilket framträder i människors vardagliga relationer till det växtliga. Här kommer framför allt den flytande gränsen mellan önskat och oönskat att diskuteras. Det kan handla om planterade och odlade växter som börjar bre ut sig och ta över eller oönskade växter som sprider sig via luftburna frön eller under jorden via rötter, t ex från grannens trädgård. Det kan också handla om när växtlighet blir för mycket och för stort.Presentationen bygger på material insamlat i forskningsprojektet ”Arbete och redskap i villaträdgården mellan dröm och förverkligande”. I materialet kommer föreställningar om det privata och det offentliga, det egna och det gemensamma, såväl som synen på vilt och tamt, ordning och oordning till uttryck. Det handlar en hel del om sociala relationer liksom föreställningar om hur en ideal trädgård skulle kunna se ut. Det blir tydligt när informanter och meddelare talar om vad de helst skulle vilja ha och göra i sin trädgård, och därmed också om vad de inte vill ha eller inte tycker att man gör i en trädgård.

Avdelning/ar

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för tjänstevetenskap

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Konferensbidrag

Ämne

  • Other Humanities

Conference name

33 Nordic Ethnology and Folklore Conference, 2015

Conference date

2015-08-18 - 2015-08-21

Conference place

Copenhagen, Denmark

Status

Unpublished