Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om projektet

Att förebygga verksamhetsavfall: in- och upplåsningar är ett forskningsprojekt finansierat av RE:Source (Energimyndigheten), som ett enskilt projekt, med start den 1 mars 2017 och ska avslutas 31.12 2019. Tre partners är engagerade i projektet NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB), Svensk Avfallsrådgivning AB och Stena Recycling AB.

Projektet handlar om förebyggande av verksamhetsavfall. Syftet med projektet är att identifiera och kartlägga de hinder som företag, här producenter av verksamhetsavfall, menar hindrar dem att arbeta avfallsförebyggande, och möjliga strategier för att komma förbi dessa. Vi kallar dessa hinder för inlåsningar och strategierna som kan möjliggöra att de börjar arbeta mer med att förebygga uppkomsten av avfall för upplåsningar. I projektet riktar vi oss till en bred konstellation av aktörer: avfallsproducenter, som producerar avfall inom områdena textil, mat, elektronik, samt bygg- och rivning; avfallsbolagen; och myndigheter med ansvar för avfall.

Vidare syftar projektet till att väcka intresse för avfallsfrågor, cirkulära affärsmodeller och produkter, samt identifiera möjligheter till utveckling av avfallsförebyggande tjänster riktade till verksamheter som del i arbetet mot en mer cirkulär ekonomi. Detta projektet är också ett innovationsprojekt för alla de företag som deltar i projektet i den bemärkelsen att de i projektet får möjlighet att träffas för att diskutera och utbyta erfarenheter om möjligheterna till utveckling av en mer cirkulär ekonomi.

Mer specifikt är det tänkt att projektet ska bidra till att ta fram och tillämpa ”nya tekniska lösningar och affärsmodeller för hållbar resurs- och avfallshantering i samhället/industri”. Utan att föregå studiens resultat avser vi att, med projektet, hjälpa till att ta fram affärsmodeller och produkter som främjar återbruk, att utveckla tjänstelösningar för avfallsinsamling och behandling, att fler produkter innehåller sekundära varor, och tillgänglighet av material från sekundära varor främjas.

Projektets resultat och kunskap syftar också till att bidra till att påverka affärserbjudandet inom och utanför avfallssektorn. I synnerhet har projektet potentialen att bidra till att beslutsfattare både i privata och offentliga verksamheter erbjuds ett bättre underlag för bedömning av nya affärserbjudande, och att de avfallsproducerande företagen samt allmänheten mer generellt får en mer positiv inställning till och ökad förståelse för resurs- och avfallsfrågor.

I ett mer långtgående perspektiv är det dessutom möjligt att projektet bidrar till att stimulera svensk industri att i ökad utsträckning exportera tjänster och produkter inom resurs- och avfallssektorn, i synnerhet nya resurseffektiva produkter och tjänster.

I studien kommer vi att arbeta utifrån en interaktiv metodologi, vilket betyder att vi kombinerar kvalitativa intervjuer och fokusgruppsamtal med företrädare för företag inom de av Naturvårdsverket fyra prioriterade områden för avfallsförebyggande: textilavfall, matsvinn, elektronik, samt bygg- och rivningsavfall.

Den praktiska bakgrunden till detta projekt och dess fokus på verksamhetsavfall är den omfattande produktionen av verksamhetsavfall, dess tidigare underbetonad betydelse, och svårighet att hantera. Medan förebyggande av hushållsavfall har fått en relativ stor uppmärksamhet, har förebyggande av verksamhetsavfall kommit i skymundan. Prioriteringarna vad gäller både åtgärder och forskning borde vara de omvända. Varje år produceras cirka 23 miljoner ton verksamhetsavfall kontra 4,2 miljoner ton hushållsavfall i Sverige, vilket innebär att en minskning med 10% av mängden verksamhetsavfall motsvarar mer än hälften av mängden hushållsavfall.

 

Relaterade projekt

Från avfallshantering till avfallsförebyggande - Hemsida

Frikopplingstjänster -Hemsida

Hervé Corvellec.

Hervé Corvellec

Läs mer om Hervé Corvellec och hans forskning. 

Emma Samsioe.

Emma Samsioe

Läs mer om Emma Samsioe och hennes forskning.