Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medel till forskning om digitalisering och hållbar konsumtion

I bakgrunden är ett foto på ett fruktstånd. Framför är tre porträttbilder på forskarna i projektet.
Ett område som ska studeras är lokala matmarknader. Christian Fuentes, Maria Fuentes och Emma Samsioe deltar i projektet.

Vilken roll kan digitaliseringen spela i främjandet av en mer hållbar konsumtion? Ett nytt forskningsprojekt med titeln ” Digitala infrastrukturer för hållbar konsumtion: att ställa om vardagskonsumtionen” har nu fått beviljat finansiering på 3,1 miljoner kronor. Det är en del av ett internationellt samarbete med partneruniversitet i olika delar av världen.

Att konsumera hållbart är svårt. Brist på information, ett överflöd av hållbarhetsmärkningar och green washing gör det svårt för konsumenter att fatta hållbara beslut. Ofta är också hållbara konsumtionspraktiker såsom att handla second-hand, laga produkter och återvinning både tids- och kompetenskrävande. Digital teknik kan hjälpa konsumenter att hantera många av dessa utmaningar. Smartphone-appar och digitala plattformar kan stödja konsumenter i deras val av hållbara produkter i butiken, underlätta delande och möjliggörande försäljningen av second-hand produkter.

Forskningsprojektet DISCo (Digital infrastructures for sustainable consumption) ska undersöka hur digitala plattformar och verktyg kan stödja hållbar konsumtion inom områdena livsmedel och vardagsresande.

– Fokus ska vara att förstå hur digitala verktyg och plattformar designade att främja hållbar konsumtion faktiskt används av hushållen. Hur kan vi få konsumenter att resa mer hållbart? Vilken roll kan samåkningsappar spela? Hur kan vi få konsumenter att handla mat mer hållbart? Vilken roll har exempelvis digitala plattformar i möjliggörande av lokala matmarknader? säger Christian Fuentes, projektledare.

 

Om projektet

DISCo är ett samarbete mellan Olso Metropolitan University i Norge, Koç University i Turkiet, Saint Mary’s College of California i USA, Tokyo universitet i Japan och Lunds universitet i Sverige. Den svenska delen av projektet finansieras av Formas. Christian Fuentes, Maria Fuentes och Emma Samsioe deltar i projektet. Projektet startar i april i år och ska pågå till mars 2026.

DISCo tar ett praktikteoretiskt perspektiv och använder sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att systematiskt utforska hur digitala plattformar främjar hållbar konsumtion inom mat och mobilitet. Etnografiska metoder används för att förstås hushållens vardag, livscykelanalys för att förstå förändringars miljöeffekter, och designmetoder för att stimulera förändring. Målet med projektet är att främja hållbara konsumtion inom mat och resande genom samverkan med aktörer som utvecklar och driver plattformar, spridning av akademiska resultat och kommunikation av goda exempel mellan länder och plattformar. I projektet riktas kommunikationen av resultat mot aktörer som driver plattformar, myndigheter och intresseorganisationer.

Christian Fuentes.

Christian Fuentes

Läs mer om Christian Fuentes och hans forskning.

Maria Fuentes.

Maria Fuentes

Läs mer om Maria Fuentes och hennes forskning.

Emma Samsioe.

Emma Samsioe

Läs mer om Emma Samsioe och hennes forskning.