Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kristina Bäckström tilldelades pris vid forskningskonferens i Finland

Bild på Kristina Bäckström med plakett på utmärkelse under NRWC
Kristina Bäckström under NRWC 2022 med pris för bästa paper.

I veckan har några av institutionens forskare med fokus på retail besökt Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC) för att presentera sin forskning. Kristina Bäckström, universitetslektor vid vår institution, vann pris för bästa paper.

För åttonde gången arrangerades NRWC av Nordic Retail and Wholesale Association, denna gång på Tammerfors universitet. NRWC är en forskningskonferens med fokus på handel och gästades i år av 100-talet forskare som presenterade runt 80 arbeten. Det övergripande temat för året var ”Retail Metamorphosis – How Retailing Reconfigures Itself for the Future”.

Kristina Bäckström, universitetslektor vid institutionen för service management och tjänstevetenskap tilldelades Best paper award för ”New technology and in-store service encounters: An analysis of work experiences and coping behaviors among frontline employees.”

– Papret handlar om ny teknik i servicemötet och hur personal i fysiska butiker hanterar och upplever de utmaningar som implementering av nya tekniska hjälpmedel kan innefatta, säger Kristina Bäckström.

Även Christian Fuentes, Emma Samsioe och Carin Rehncrona var på plats i Finland för att presentera sin forskning. Samtliga ingår i forskningsgruppen Konsumtion, marknadsföring och detaljhandel, som fokuserar på att undersöka hur konsumenter och handeln hanterar de utmaningar som en ständigt förändrad omvärld ställer.

Om NRWA och NRWC

The Nordic Retail and Wholesale Association, NRWA, är ett akademiskt forskningsnätverk som initierats och finansierats av Handelsrådet och Hakon Swensons stiftelsen. Vartannat år arrangerar NRWA tillsammans med lokala organisatörer en forskningskonferens, NRWC, för att skapa en bred mötesplats för forskare inom detalj- och partihandeln. NRWC 2022 ägde rum på Tammerfors universtitet, Finland 8-10 november.

Läs mer på handelsrådet.se.

Om forskningstemat Konsumtion, marknadsföring och detaljhandel

Handel och konsumtion har en central betydelse i många människors liv. De står både för identitet och självförverkligande, men lägger också grunden för många människors försörjning. För att förstå den roll som detaljhandeln har i samhället – och ge den möjlighet att växa på ett hållbart sätt – krävs en förståelse för hur konsumtion formar individen och vice versa. Grön konsumtion, digital konsumtionskultur och den fysiska butikens roll för morgondagens kunder är exempel på forskningsområden vid ISM. Här samverkar forskare från en rad olika discipliner som företagsekonomi, etnologi och kulturgeografi. I forskningen går hållbarhetsfrågorna som en röd tråd och utgångspunkten är flödet av varor, tjänster och nya tekniker.

Kristina Bäckström.

Kristina Bäckström

Läs mer om Kristina Bäckström och hennes forskning.

Christian Fuentes.

Christian Fuentes

Läs mer om Christian Fuentes och hans forskning.

Emma Samsioe.

Emma Samsioe

Läs mer om Emma Samsioe och hennes forskning.