Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning om jämställdhet i Lunds kommun tilldelas stöd från Riksbankens Jubileumsfond

Två personer i möte. Den ena gestikulerar med händerna. Foto.

Institutionens universitetslektor Malin Espersson har tilldelats 1 299 000 kr till projektet ”Jämställdhetsintegrering – från en byråkratisk process till ett "görande" som skapar reella skillnader”. Syftet är att undersöka vad som krävs för att skapa en effektiv och genomgripande förändring som driver jämställdsarbetet framåt.

Många organisationer och verksamheter jobbar idag med jämställdshetsintegrering, men saknar effektiva metoder för faktiskt genomförande, arbetet blir byråkratiskt och fastnar på policynivå. Lunds kommun efterfrågar kunskap om hur själva ”görandet” kan bli funktionellt och skapa verkliga skillnader.

Genom dokumentanalys, intervjuer och skuggning av medarbetare och chefer ska kunskap om förändringsprocessen i jämställdhetsintegreringen och tidigare utmaningar utkristalliseras. Utifrån den kunskapen ska projektet bidra till att utveckla mer konkreta former och metoder som hjälper kommunen att uppnå jämställdhetsmålen.

Om projektet och Riksbankens jubileumsfond

RJ Flexit stödjer forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som i samverkan med verksamheter inom privat, offentlig eller ideell sektor tar sig an en fråga utifrån ett forskningsbaserat angreppssätt.

Läs mer om projekten i RJ Flexit 2022.

Projektet heter ”Jämställdhetsintegrering – från en byråkratisk process till ett "görande" som skapar reella skillnader” och drivs av Malin Espersson, sociolog och universitetslektor vid institutionen för service management och tjänstevetenskap tillsammans med Lunds kommun.

Läs anslag om projektet.