Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Diplomprogram i Uganda är avslutat

Grupp människor står på en trappa.

Det ettåriga diplomprogrammet i regionerna runt Victoriasjön har gått i mål. Programmet var ett samarbete mellan institutionen för tjänstevetenskap, Lund University Commissioned Education och Entebbe International University i Uganda.

I videon nedan berättar en av de kursanvariga, Christer Eldh, och två kursdeltagare om deras erfarenheter från kursen.

Om New Welfare Services – Sustainable Service Design as a driver for regional development: The Great Lakes region

Programmet (på svenska Nya välfärdstjänster – Hållbar tjänstedesign som en motor för regional utveckling: Regionen Stora sjöarna) som finansierades av Svenska institutet fokuserade på hållbara tjänster i regionen Stora sjöarna i östra Afrika. Syftet var att belysa hållbar tjänstedesign och service management som ett verktyg för regional utveckling. Fokus var på makthavande som en service och även makthavare som en möjliggörare för inkluderande kommersiell servicedesign, -utveckling och management. Primärt är programmets mål att öka och skapa fler hållbara (både sociala och miljömässiga) nationella och regionala samarbeten inom och mellan industrispecifika aktörer, genom synergier mellan representanter från respektive industriaktör. Programmet ges av Institutionen för Tjänstevetenskap vid Lunds universitet och Entebbe International University i Uganda som bidrar med lokaler och support, i samarbete med LUCE vid Lunds universitet.