Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

300 helsingborgare testcyklar i forskningsprojekt

cykel

Under 2022 ska 300 invånare i Helsingborg testa att cykelpendla under några veckor. Stadens miljöförvaltning rekryterar så kallade testcyklister till ett forskningsprojekt som genomförs i samarbete med forskare på Campus Helsingborg.

Metoden testcyklist har visat sig fungera för att ändra resvanor bland invånarna i Helsingborg. Av de helsingborgare som provat på att cykla till jobbet i stället för att köra bil under sex veckor är det ungefär 75 % som uppger att de ska fortsätta cykla efter testperioden.

Nu undersöker forskarna tillsammans med Helsingborgs miljöförvaltning varför metoden fungerar. Vad är det som gör att vi ändrar vanor och börja cykla i stället? Finns det skillnader mellan olika grupper och områden? Kan testcyklister locka andra att börja cykla?

- Projektet 300 testcyklister ska ge svaret på frågan hur vi fler kan lockas att ställa bilen och cykla till jobbet eller skolan i stället. Slutmålet är en utvärderad enkel metodmall för att främja cykling, som även kan spridas till fler kommuner, säger Emma Kangas, projektledare Helsingborgs stad.

Drygt 150 invånare har anmält intresse

Målet är att få 300 personer att delta som testcyklister under forskningsprojektet som pågår 2022-2023 för att kunna mäta effekten och för att förbättra metoden. Invånare i två specifika bostadsområden i Helsingborg - Adolfsberg och Gustavslund – kommer att erbjudas att vara med. De är till invånarantal jämnstora med cirka 5000 invånare, men det finns skillnader till exempel i vilka boendeformer som dominerar och andel förvärvsarbetande.

- Skillnaderna mellan och inom områdena ska bli spännande att undersöka och förstå. Vi ska bland annat genomföra enkäter och djupintervjuer och genom det hoppas vi få fram data som underlag för relevanta slutsatser. Och vi hoppas även att cyklandet ska inspirera fler till att våga cykla till och från jobbet, men även på fritiden. Detta genom att grannar och vänner inspirerar varandra till ett hållbart resande. Det vinner alla på i Helsingborg, säger Michael Johansson, forskare vid institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.

Sedan kampanjen startade i mars har hittills drygt 150 personer nappat. Som deltagare i projektet förbinder man sig att ställa bilen och cykla till jobbet eller skolan under sex veckor i vår eller i höst.

Projektet 300 testcyklister genomförs med stöd av innovationsmyndigheten Vinnova.

För mer information:
Michael Johansson, forskare inom hållbarhet och tjänstevetenskap Lunds universitet
070-678 25 18

Emma Kangas, projektledare miljöförvaltningen Helsingborgs stad, 072-2009345

 

Relaterade länkar

Webbsida för rekrytering av testcyklister på helsingborg.se