Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anette Svingstedt.

Anette Svingstedt

Universitetslektor

Anette Svingstedt.

Avfallsförebyggande handlar om effektiv produktion och genomtänkt konsumtion – inte om avfall. : Sju lärdomar från forskningsprojektet från avfallshantering till avfallsförebyggan

Författare

 • Hervé Corvellec
 • Richard Ek
 • Nils Johansson
 • Anette Svingstedt
 • Patrik Zapata
 • María-José Zapata-Campos

Summary, in Swedish

Denna rapport sammanfattar de viktigaste lärdomarna från forskningsprojektet ”Från avfallshantering till avfallsförebyggande”. I forskningsprojektet har forskare från Lunds universitet och Göteborgs universitet, men också Umeå Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, studerat avfallsförebyggande.

Syftet med projektet har varit att identifiera och förklara svårigheterna med att förverkliga de avfallsförebyggandepolitiska målen. Forskarna har närmat sig projektets syfte genom innehållsanalys av avfallsplaner, kvantitativa och kvalitativa studier av avfallsförebyggandeinitiativ, teoretisk kritik av stadsplanering, och kartläggning av hinder för avfallsförebyggande.

Projektet har bedrivits i tät samverkan med kommuner, kommunala avfallsbolag, myndigheter, sociala rörelser och företag. Det har finansierats av forskningsrådet Formas (Dnr 259-2013-210).

På projektets webbplats www.ism.lu.se/mtp redogörs i detalj för projektet, till exempel de workshopar som har organiserats inom projektets ram.

Avdelning/ar

 • Institutionen för tjänstevetenskap

Publiceringsår

2018-02-08

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Lunds universitet, institutionen för service management och tjänstestudier

Ämne

 • Social Sciences Interdisciplinary

Nyckelord

 • Avfallsförebyggande
 • Avfallshierarkin

Status

Published

Projekt

 • From waste management to waste prevention. Closing implementation gaps through sustainable action nets

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-982330-7-0