Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anette Svingstedt.

Anette Svingstedt

Universitetslektor

Anette Svingstedt.

Att förebygga verksamhetsavfall

Författare

  • Anette Svingstedt
  • Hervé Corvellec
  • Emma Samsioe

Summary, in Swedish

- Rapporten beskriver hur företrädare för organisationer inom mat, textil,
elektronik samt bygg och rivning ser på förebyggande av verksamhetsavfall.
- Intervjupersonerna identifierar tre hinder för avfallsförebyggande av
verksamhetsavfall: ett snävt företagsekonomiskt synsätt, en avsaknad av
tekniska lösningar, organisatoriska normer som inte har sin grund i att
förebygga uppkomsten av avfall.
- Att utveckla förebyggande av verksamhetsavfall kräver att det görs mer
ekonomiskt försvarbart, att materialkunskapen ökar, samt att den
organisatoriska förebyggande kompetensen breddas.
- Att producera avfall är den normala i organisatoriska praktiken.
Avfallsförebyggande förblir något udda.
- Avfallsförebyggande policys borde inriktas på att av-normalisera
avfallsproduktion.

Avdelning/ar

  • Institutionen för tjänstevetenskap

Publiceringsår

2020-03-10

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Re:Source

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Department of service management and service studies, Lund university

Ämne

  • Business Administration

Nyckelord

  • Avfallsförebyggande
  • Verksamhetsavfall
  • praktikteori

Status

Published

Projekt

  • Projekttitel: Att förebygga verksamhetsavfall: in- och upplåsningar